Miljø

Hos Brandt er miljø et nøgleord og en prioritet i flere henseender. Vi arbejder nemlig aktivt for både at sikre et optimalt arbejdsmiljø og samtidig for at påvirke det omgivende miljø mindst muligt. Dette betyder, at virksomheden igennem de seneste år har investeret store beløb i ny teknologi, der mindsker den menneskelige indvirkning i lakeringsprocessen og optimerer energiforbruget væsentligt.

Hos Brandt stiller vi selv høje krav til vores behandling af miljø – både det ydre og det indre, og er derfor bl.a. blevet analyseret af såvel arbejdsmiljørådgivere som Arbejdstilsynet med henblik på at opnå et optimalt arbejdsmiljø og mindske miljøpåvirkningerne.

Der arbejdes ud fra klare retningslinjer for anvendelse af sikkerhedsudstyr, håndtering af kemikalier og affald samt nedbringelse af energiforbruget.